درباره ما

یکی از مهمترین فعالیتهای شرکت Bahar Gate LTD را میتوان اخذ ویزای دانشجوئی در ایالات متحده آمریکا دانست . تیمی متشکل از بهترین مشاورین و نمایندگان دانشگاههای مختلف آمادگی دارند تا به شما بهترین و سریعترین راه اخذ ویزای دانشجوئی را پیشنهاد داده و در این زمینه یار و یاور شما باشند.

مرکز مشاوره شرکت Bahar Gate LTD پس از سالها همکاری مداوم و متقابل در خصوص  تبادل اطلاعات با معتبرترین دانشگاههای دولتی و خصوصی آمریکا در زمینه اخذ  پذیرش تحصیلی برای دانشجویان خارجی ، با هدف ارائه و در اختیار گذاردن  تجارب ارزشمند خود در زمینه اخذ مناسب ترین پذیرش تحصیلی از دانشگاههای امریکا با در نظرگیری شرایط تحصیلی و مالی متقاضیان ایرانی آنها را در رسیدن به اهداف تحصیلی و پژهشی آنان یاری نموده و همواره با متعهد بودن به رسالت خود، مورد اعتماد دانشگاههای امریکا و دانشجویان علاقمند به تحصیل در امریکا بوده است.

تحصیل در آمریکا